St. Georg Avusturya Lisesi 'Avusturya Kütüphanesi'

İstanbul Kültür Ofisi’nin yeterince kullanılmayan kütüphanesi ile St. Georg Avusturya Lisesi’nin kütüphanesini 'Avusturya Kütüphanesi' adı altında birleştirerek daha verimli kullanımının sağlanması fikri 2006 yılında oluşmuştur. T.C. Dışişleri Bakanlığı kuruluş fikrini destekleyerek gereken onayı vermiştir.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avusturya Kütüphaneleri, dünyanın 62 noktasında çok sayıda öğrenciye, üniversite öğrencisine ve ilgili okuyuculara Avusturya kültürü ile doğrudan ve sanal iletişim sunmaktadır.

Tüm dünyada yılda 350 000’den fazla insanın yararlandığı bu esnek “Kültür ve Medya Merkezleri”nde doğrudan kültür alışverişi gerçekleşmektedir. Söz konusu merkezlerin  başarısı, daha önce planlanan bölgelerin dışında, İsrail, İtalya ve son olarak Türkiye’de Avusturya Kütüphaneleri’nin açılmasını sağlamıştır.

Kitaplar Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanmakta, kütüphanelerin alt yapı ve personel masrafları ise işletme tarafından karşılanmaktadır.

Özellikle Avusturya ve Avusturya Edebiyatı’nın tanıtıldığı kitaplardan oluşan, sürekli yenilenip tamamlanacak olan bu kütüphanenin kurulması, Avusturya Cumhuriyeti’nin kültür politikası  çerçevesinde, iki ülke arasındaki ilişkilere kalıcı bir katkı sağlamakta ve ülkelerarası kültürel paylaşımı teşvik etmektedir.  

2017 yılında St. George Avusturya Lisesi bünyesindeki Avusturya Kütüphanesi, etkinliklerini okuma akşamları, atölyeler ve projelerle sürdürdü. Etkinliklerin amacı, Avusturya Kütüphanesini ve koleksiyonunu görünür kılmak, erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmekti.

2017’de, Avusturyalı Kültür filozofu Egon Friedell'in Kulturgeschichte der Neuzeit/ Yeniçağın Kültür Tarihi’nin Türkçeye kazandırılmasına yönelik Çeviri Atölyesi ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ile başlayacak olan Avusturya Edebiyatı- Türk Edebiyatı Buluşmaları Yayın Serisi’nin oluşturulma çalışmaları, kütüphanenin odaklandığı etkinlikler olarak özellikle öne çıktı.

Avusturya Kütüphanesi 2017 etkinliklerinin doruk noktasında,  kuruluşunun 10.yılını kutladığı etkinlik akşamı bulunur. 

11 Mayıs 2017 akşamı Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle gerçekleşen Calliope/ Toplumda, Kültürde ve Bilimde Kadınlar sergisi açılışı ve akabinde Viyana çeviri Grubu’ndan Erhan Altan’ın sunumu, 2017’nin unutulmazlarından olarak hatırlanacak.

2017’nin başka bir unutulmazı, 28 Kasım akşamı, yazarın 136. Doğum yıldönümünde geçekleşen Stefan Zweig etkinliği oldu. “Çevirmenler ve Yazarları” serisinin ikincisi olarak düşünülen etkinliğin konuğu, önde gelen Stefan Zweig çevirmeni Ahmet Arpad idi. Etkinlik, öncesinde ve sonrasında basında da yer alan duyurularıyla büyük ilgi gördü; başvuruların sayısı 120’yi aşınca başvurular kapatılmak zorunda kalındı. 80 katılımcı ile gerçekleşen etkinlik Avusturya Kütüphanesi İstanbul’un en kalabalık etkinlik akşamı olarak kaydedildi.

2017 yılında kütüphanemizi 767 kişi ziyaret etti. Etkinliklerimize 465 kişi katıldı.

Kütüphanemizden 297 kitap ödünç alındı.

2017’nin başka bir yeniliği bilimsel danışmanımız olarak Namık Kemal Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Yıldız Aydın yerine Sakarya Üniversitesi’den Doçent Dr. Cüneyt Arslan’ın atanmasıydı. Doçent Dr. Aslan, doktorasını Viyana Üniversitesi’nde tamamlamıştır; Viyana Germanistik çevresi ve trans- kültürel projelerle bağlantı halindedir.

 

Etkinlikler

 

Linkler:

Auslandskulturkonzept 2015-2018 (Almanca)

Avusturya Kültür Ofisi İstanbul

Yazı Atölyesi (23.02. - 27.02.2009) Almanca

Österreich-Informationszentrum Istanbul (Almanca)

Yurtdışındaki Avusturya Kütüphaneleri (Almanca)

Avusturya Kütüphanelerinin Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetimi ve koordinasyonu (Almanca)

Avusturya Kütüphanesi genel koleksiyonu (Almanca)

 

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın 08 Mayıs 2007 tarihli Basın Bülteni

Dr. Ulrike Outschar'ın konuşması (Almanca)

Açılış Töreni Mayıs 2007 (Almanca)

Açılış fotoğrafları