Fritz von Herzmanovsky-Orlando: Zerbinetta'nın Kurtuluşu

Korkular, kibirler, entrikalar – sözde askeri bir tehdidin ve bencil çıkarların tehdidi altındaki bir aşkın etrafında dönen bir commedia dell'arte oyununda - insani zaaflar ve kurnazlıkların herkesçe bilinen repertuarı.

Avusturyalı bir yazar tarafından yazılmış, İstanbul'daki Avusturya Lisesi öğrencileri tarafından oynanmakta olan, maskeli, şarkılı bir Venedik komedisi.