Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürünün Okulumuzu Ziyareti

| 27.12.2011 | Kategorie: Schule, Besuche

Der Direktor des Bezirksschulrates von Beyoğlu besuchte unsere Schule

23 Aralık 2011 Cuma günü Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Adem KOCA, okulumuza yaptıkları ziyarette Okul Müdürü Alexander ZABINI ve Türk Müdür Başyardımcısı Nurhan ŞENER tarafından karşılanmışlar; bilahare görüşmeye dahil olan Müdür Yardımcısı Yasin BEŞER ve Rehberlik Koordinatörü Necla KIZILÇEÇ ile devam eden görüşmede, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA’ya okulumuzda yürütülmekte olan Toplam Kalite Çalışmaları (SEIS) ve buna paralel olarak Deprem, Sivil Savunma ve İlk Yardım Kulübünün AKUT ile ortaklaşa gerçekleştireceği „Liseler İçin Afet Bilinci Eğitimi“ Projesi hakkında bilgi verilmiştir.

 

Am Freitag, dem 23.12.2011, besuchte der Direktor des Bezirksschulrats Beyoğlu das St. Georgs-Kolleg. Herr Adem Koca wurde vom Schuldirektor Alexander Zabini und der türkischen Subdirektorin Nurhan Şener empfangen. Beim anschließenden Gespräch unter Beteiligung von Direktorstellvertreter Yasin Beşer und der Koordinatorin der Schülerberatung Necla Kızılçeç wurde auf Themen des Qualitätsmanagements (SEIS) und auf die bevorstehende Informationsveranstaltung über „Katastrophenbewusstsein“, die der schulinterne Erdbeben- und Zivilschutzklub in Zusammenarbeit mit AKUT, dem türkischen Bergungs- und Rettungsverband organisieren wird, eingegangen.