2018/19 Eğitim Öğretim Yılı Beyoğlu İlçesi Tarih Zümre Başkanları Sene Başı Toplantısı, 10/09/2018 Pazartesi günü, okulumuzda, ilgili öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılına ait planlama ve mevzuat değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda, bölge okullarında görev...


2018/19 Eğitim Öğretim Yılına başlarken aramıza yeni katılan Avusturyalı altı öğretmenimizle oryantasyon ve bilgilendirme çalışmasında bir araya geldik. Türk eğitim sistemi, kültürel farklılıkların öğrenme ortamına etkisi, Rehberlik Servisi ilkeleri ve çalışma şekli ile ilgili bilgilendirmeler,...


2018/19 Ders Yılı 1. Dönem Veli Bilgilendirme Kılavuzları


06.09.2018Açık Kontenjan Merkezi Sınav Puanı (MSP) Son kayıt olan öğrencinin puanı Lise Hazırlık Yok 420,0000 437,5977 Ticaret Hazırlık Yok 390,0000 412,6519 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme 2018 Kılavuzuna göre, 06.09.2018...


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18.02.2015 tarih ve 02/1827162 sayılı kararı ile onaylanan, okulumuz "Kurum Yönetmeliği" ne göre, Yeterlilik, Güz Sınavları ile Düzey Belirleme ve Dil Diploması sınav tarihleri belirlenmiştir. Sınava girecek öğrencilerimizin, sınav tarihlerine...


2018/19 ders yılı öğretim ücreti


09. - 27.04.2018 tarihleri arasında genç Avusturyalı sanatçı Hannah Pope’ un eserlerini sergileyeceğiz. CHROMA başlığını taşıyan bu sergide, mum boya çalışmalar ve İstanbul motifli fotoğraf kolajları yer almakta. Sanatçının, lirik bir anın öyküsellik ile şiirsellik arasında gidip gelen dansını...


tr: News 1 -e kadar 7 von 23